Holmestrand Badstuforening - Spre varmen!

Lars Grov
2022
2 minuter lesetid
Oversiktsbilde badstue
Vårt formål er å fremme god helse gjennom helårs bading og badstue. Vi skal skape et badstue-miljø og aktiviteter som innbyggere og tilreisende til Holmestrand kan ha gleden av. Vi vil skape byens beste opplevelse.


Foto: Holmestrand Badstuforening

Etter to og et halvt år med ideer, drømmer, planer og til slutt en endelig løsning ble det en flytende fjordbadstue. I sin enkle form består den av badstue og skifterom, plassert på et flyteelement som er trygt forankret til en bølgebryter ved byens badeplass, Dulpen i Holmestrand. Så snart bygg, badstuovn, elektriker og rørleggerarbeider var bestilt kom vi til spørsmålene rundt drift, booking og adkomst.

Etter en prosess med tilbud og møter med flere tilbydere av booking-system gjorde presentasjonen vi fikk av Periode valget lett for oss - det ble Periode.

Litt bakgrunn: Vi orienterte oss om hvilke løsninger som fantes, spurte andre badstuforeninger og endte med en anbudsforespørsel og intervjurunde med de tre mest aktuelle tilbyderne. Alle ga oss løsningsforslag og pris. To av leverandørene baserte seg på standard software med tilpasning og skreddersøm, årlige lisenskostnader, vedlikeholdskostnader og timesfakturering av endringer. I sum ville dette medføre både høye oppstarts- og årlige kostnader. Penger vi ikke hadde. Den ferdige badstua til Holmestrand Badstuforening - spre varmen, har blitt gjort mulig ved velvillig støtte fra foreninger, foretak, fylkeskommune, kommune og spleis blant privatpersoner.

Siste leverandør ut var Periode.no

Vi ble presentert et fiks ferdig system, spesiallaget for booking av badstue og som allerede var tatt i bruk andre steder. All medlemshåndtering tas hånd om av systemet. Betaling gjøres sikkert via Vipps hvor identifisering av medlemmer og Drop-in gjester autentiseres via Vipps/BankID. Best av alt var at vi kunne starte umiddelbart og linke Periode inn i eksisterende webløsning uten noen oppstartskostnader.

Det viste seg at Periode har et system for integrering mot et låssystem også, noe som var neste utfordring vi så for oss.

Etter kort intern prøveperiode åpnet vi badstua lørdag 1. april. Vi har valgt 1-times sesjoner med en halv times mellomrom slik at gjestene som er ferdige kan skifte i ro og fred - og de nye komme og skifte før neste time uten at det blir trengsel i skifterommet. Vi er veldig fornøyde med 50 besøkende den første helgen og at det har vært så og si fullbooket hver dag siden. Booking og betaling går forbausende smidig. Det ble gjort noen tilpasninger i løpet av de første dagene på reservasjonstider og når man kunne booke seg inn, gjøre avbestillinger og publisering av nye tider. All administrasjon gjøres via web. Når vi har hatt spørsmål har Periode stilt opp på kort varsel og løst utfordringen.

I systemet er det god rapportering på medlemmer og betaling, enkelt å tilpasse tider og ikke minst; oppgjør skjer via Vipps, rett til konto.

Etter første møte med Vipps trengte vi ikke diskutere hvilken av de tre løsningene vi skulle velge. Det ble Periode.

Lars Grov
Styremedlem, Holmestrand Badstuforening